Przejdź do treści
Strona główna » 10 powodów, aby zainwestować w srebro

10 powodów, aby zainwestować w srebro

Mimo że należy do grupy metali szlachetnych, srebro uważane jest za najskromniejsze z nich. W rzeczywistości nazywano je pogardliwie „złotem ubogich”. Ten zniesławiony metal, używany od niepamiętnych czasów jako waluta, ma przed sobą świetlaną przyszłość ze względu na swój podwójny status metalu szlachetnego i surowca przemysłowego. Dlatego też w ujęciu długoterminowym srebro może mieć zasadnicze znaczenie w naszym portfelu, jest więc warte uwagi, a jako że ceny srebra inwestycyjnego są dość niskie, a przez to atrakcyjne, to słusznym wydaje się wzbogacanie swoich oszczędności o duże ilości srebra.

10 powodów, aby zainwestować w srebro - fabrykazlota.pl
Photo by Scottsdale Mint on Unsplash

Srebro, dzięki swoim właściwościom i powszechnemu docenianiu jego wartości, od wieków było używane jako pieniądz. Metal ten odegrał fundamentalną rolę w historii, ze względu na wartość srebra, swoją wartość wewnętrzną. Dziś nadal cieszy się dużym uznaniem inwestorów. Warto mieć na uwadze, że choć jest najtańszym z metali szlachetnych, jego podwójny status jako metalu inwestycyjnego i surowca przemysłowego sprawia, że ​​jest szczególnie interesującym aktywem jako zasób wartości i element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Rynek srebra wydaje się obecnie mocny i rozwojowy. Postęp technologiczny zaś nadaje coraz większe znaczenie metalowi szeroko stosowanemu w sektorach takich jak elektronika czy wysoce strategiczna fotowoltaiczna energia słoneczna. Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, że warto inwestować w srebro lokacyjne i że jest to działanie obecnie bardzo zasadne. Poniżej wybrane z nich.

Srebrne monety – najstarszy środek płatniczy

Wiele cywilizacji właśnie srebrem operowało w zakresie wszelkich przeprowadzanych transakcji. Ono bowiem od niepamiętnych czasów używane było jako środek płatniczy przy zakupie towarów i usług. Czyste srebro było obecne w wielu cywilizacjach: w Rzymie, Grecji, Cesarstwie Hiszpańskim, Chinach oraz przy narodzinach Stanów Zjednoczonych. Aktualnie, co roku, bije się miliony srebrnych monet bulionowych.

Dobry punkt wejścia do inwestycji w metale szlachetne

Cena srebra jest znacznie niższa niż innych metali szlachetnych takich jak złoto, pallad czy platyna. Ma zatem, i słusznie, opinię tego, który jest doskonałym rozwiązaniem inwestycyjnym dla tych, którzy dopiero zaczynają swą drogę z lokowaniem kapitału. Poza tym jego niski próg wejścia sprawia, iż srebro inwestycyjne może mieć w swym portfelu niemal każdy, a z kolei jego cechy, podobnie jak droższych w tej grupie kruszców, czynią go pożądanym. Ponadto jego niższa względna cena czyni go idealnym środkiem płatniczym i bardzo elastycznym zasobem inwestycyjnym. Umożliwia bowiem rozliczenie częściowe, w mniejszych kwotach, co jest zupełnie niemożliwe np. w przypadku złota.

Czytaj także:  Jak wyczyścić srebrną biżuterię?

Kluczowy element innowacji technologicznych związanych ze środowiskiem

Praktycznie wszystkie technologie mające na celu promowanie energii odnawialnej wykorzystują srebro jako jeden z podstawowych surowców. Obecnie srebro fizyczne święci tryumfy w kluczowych sektorach takich jak produkcja telefonów komórkowych, panele słoneczne, pojazdy elektryczne (odporność na korozje oraz przewodnictwo sprawiają, ze właściwości srebra odgrywają w elektromobilności wielką rolę), ma też szerokie zastosowanie w szeroko rozumianym przemyśle medycznym. Nieustający wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną pokazuje niezbicie, iż w najbliższych latach nastąpi znaczący wzrost popytu na srebro.

Energia odnawialna napędza sytuację na rynku srebra

Niemalże wszystkie technologie, które mają na celu promocję i rozpropagowanie energii odnawialnej wykorzystują srebro jako jeden z podstawowych budulców. Dlatego też jest ono bohaterem rynku surowcowego, gdyż zielona energetyka chciałaby zainwestować w srebro naprawdę duże środki, a ponadto kruszec ten jest niezbędny w sektorach, które okazały się nie poddawać złym nastrojom wynikającym z pandemii, a nawet zarobiły na tym wzroście niepewności.

Zasób fizyczny, który nie traci wartości

Ze względu na jego stałą podaż, powszechne przyjęcie oraz status przystani o małym ryzyku srebro było, o czym była już mowa, przez wieki środkiem płatniczym oraz kluczowym magazynem wartości. Chociaż waluty fiducjarne takie jak dolar amerykański, są szeroko stosowane i zapewniają pewną stabilność cen, brakuje im jednak stałej podaży i mogą być drukowane przez rządy do woli. Ten wzrost monetarny oznacza, że ​​w dłuższej perspektywie waluty te stracą swoją siłę nabywczą w związku z wszędobylską inflacją. Z kolei kryptowaluty takie jak bitcoin, stały się bardzo popularne w ostatnich latach, ze względu na błyskawiczny wzrost cen. Jednak podczas gdy bitcoin jest w stałej podaży i może być używany jako alternatywa dla tradycyjnych walut, podobnie jak srebro, zmienność cen bitcoina jest zbyt duża, aby można ją było uznać za magazyn wartości, którym można handlować.

Czytaj także:  Jak wyczyścić srebrną biżuterię?

Najbardziej poszukiwany metal szlachetny w branży

Warto kupić srebro inwestycyjne, gdyż – zaraz za ropą – jest ono drugim najczęściej używanym towarem na świecie. Z uwagi na swoje właściwości takie jak współczynnik odbicia, zdolność przewodzenia ciepła i elektryczności, odporność na korozję, właściwości antybakteryjne i jego ciągliwość ma ponad 10 000 zastosowań.

Niska korelacja z resztą aktywów inwestycyjnych

Większość głównych aktywów inwestycyjnych silnie ze sobą koreluje, co w praktyce oznacza, iż mają one tendencję do jednoczesnego podążania w tym samym kierunku. Dzieje się tak, ponieważ większość aktywów, takich jak akcje spółek, nieruchomości lub towary, ma tendencję do wzrostu i spadku w zależności od stanu gospodarki oraz nastrojów inwestorskich. W przypadku srebra natomiast wpływ na cenę mają zupełnie inne czynniki aniżeli w przypadku większości aktywów inwestycyjnych, co powoduje bardzo niską korelację z nimi. Jednym z najważniejszych wydaje się popyt przemysłowy. Oznacza to, że cena kruszcu zmienia się niezależnie od tego, co dzieje się z akcjami, obligacjami i innymi, więc może odgrywać ważną rolę jako element dywersyfikujący w portfelu inwestycyjnym, w którym obecne są również inne aktywa.

Srebrne monety bulionowe i sztabki srebra jako uzupełnienie złota

Metale szlachetne mają tendencję do dobrej aprecjacji w czasach dewaluacji walut fiducjarnych, nadmiernego drukowania papierowych pieniędzy i rosnącej inflacji. Ponieważ złoto inwestycyjne i srebro mają te same cechy inwestycyjne, ci, którzy im ufają, często używają ich zamiennie, nawet łącząc je, aby zmaksymalizować zwrot z portfela. W czasach rosnących cen metali szlachetnych rewaluacja srebra była 2,1 razy wyższa niż złota.

Kontrakty terminowe na srebro przyciągają nowych inwestorów

Przyjęło się twierdzić, iż ci, którzy chcą kupić fizyczne srebro inwestycyjne są zwykle dość konserwatywni, a do tego starają się zachować zgromadzone bogactwo i dodatkowo chronić je przed ryzykiem rynkowym. Chociaż cena srebra wzrosła, to jednak w istocie jest bardziej niestabilna aniżeli cena złota. Wpływ na ten stan rzeczy ma niewątpliwie fakt, iż rozmiar rynku srebra ma zdecydowanie mniejszy rozmiar. Jedyną rozsądną inwestycją w metale szlachetne jest ich fizyczny zakup albo ewentualnie wejście w ETF-y na srebro z rzeczywistym pokryciem w kruszcu.

Czytaj także:  Jak wyczyścić srebrną biżuterię?

Uncja srebra znacząco tańsza niż uncja złota

Jedną z miar stosowanych przez ekonomistów do określenia, czy srebro jest niedowartościowane czy przeszacowane, jest stosunek złota do srebra, który mierzy liczbę uncji srebra potrzebną do zakupu jednej uncji złota. Przy obecnych cenach złota i srebra, aby kupić jedną uncję żółtego metalu należy za nią zapłacić około 58 uncji srebra. Udowadnia to, że najtańszy z kruszców jest niedowartościowany i drzemie w nim duży potencjał wzrostowy.

Srebro jest dobrym rozwiązaniem inwestycyjnym, choć jednocześnie wciąż jest niedoceniane. Ze wszystkich metali szlachetnych to złoto jawi się jako inwestycja najbardziej odporna na kryzys. Srebro jednak jest tym metalem szlachetnym, w którym inwestor ponosi mniejsze ryzyko, a może osiągnąć równie wysokie zyski. Wszystkie wyżej opisane powody, dla których inwestowanie i przechowywanie srebra jest słuszną drogą dowodzą, iż srebro stopniowo może przynieść zadowalające i atrakcyjne profity, szczególnie w momentach ożywienia gospodarczego, ale też w chwilach wysokiej inflacji oraz kryzysu finansowego.